00:00 ~ 02:00

Gra PilotAuta - Linda Perhacs | Caoilfhionn Rose

02:00 ~ 16:00

Gra PilotAuta - TOP PL + WORLD

16:00 ~ 19:00/22:00

Gra PilotAuta - Po pracy (prawie)/ Trzeszczące płyty

19:00 ~ 23:00

Najczęściej audycje autorskie (szczegóły poniżej)

22:00/23:00 ~ 00:00

Gra PilotAuta - Une Chanson nad Wisłą