STRONA REKRUTACYJNA

Dla chętnych.

html5 templates
Chcesz zostać prezenterem Radia Autsajder? 
Masz ukończone 18 lat, miły głos, wysoką kulturę osobistą i minimum 3 godzin wolnego czasu w tygodniu? NAPISZ !! 

Regulamin

I. Zasady i obowiązki

21. (Zasada przeniesona na górę bo nie wszyscy doczytywali) - nadajemy z jakością 128 kbps, 44,1kHz, stereo, w formacie mp3

1. Prezenterem naszego radia może zostać osoba, która pozytywnie przejdzie przesłuchanie i rozmowę rekrutacyjną.

2. Każdy nowo przyjęty Prezenter jest zobowiązany do przestrzegania poniższego regulaminu Radia.
3. Prezentera obowiązuje kultura osobista, zarówno podczas prowadzenia audycji, jak i przebywania na Czacie Radiowym.
4. Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić ustawienia i opisy zgodnie z ustawieniami radiowymi i tytułem audycji.
5. Osoba mająca audycję o określonej godzinie powinna stawić się na nią 10 minut przed audycją (kontakt z osobą poprzedzającą audycję).Procedura odliczania jest przez GG radia i GG prywatne .Zabronione jest odliczanie na antenie radia.
6. Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz używania przez prowadzącego przekleństw, słów wulgarnych, obrażania osób słuchających.
7. Pozdrowienia o treści wulgarnej nie powinny być emitowane na radiu (usuwamy je z konsoli pozdrowień i GG).
8. Do godziny 22.00 obowiązuje całkowity zakaz grania utworów o treści niecenzuralnej, nawet jeśeli słuchacz nalega, aby taki utwór jemu zadedykował.
9. Nie prowadzimy audycji pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź innych używek odurzających.
10. Każdy Prezenter jest zobowiązany do poświęcenia dla radia min. 3 godzin tygodniowo, oraz zagrania nie mniej niż 2 dni w tygodniu.
11. Powierzone hasła, do serwerów, konsoli pozdrowień, ramówki, kont www., kont FTP, GG, oraz wszelkie inne hasła pozostają do wiadomości tylko i wyłącznie Prezentera i nie mogą być przekazane osobom trzecim.
12. Zakaz reklamowania podczas audycji innych stacji radiowych, innych stron WWW. , chyba, że wcześniej taka reklama jest uzgodniona z Administratorami.
13. Nie reklamujemy innych stacji radiowych w opisie swojego komunikatora, nawet jeśli jest to audycja gościnna.
14. Nie puszczamy utworów tzw. „Z podkładem głosów innych Prezenterów, Dj typu Energy, Qlimax ” podczas audycji.
15. Prowadzący zobowiązany jest do bezwzględnego wpisywania wszystkich swoich audycji w ramówkę. Nie powinien utrudniać pracy innym prezenterom. Jeżeli zaistnieje sytuacja że nie będzie mógł zagrać w swoich godzinach powinien powiadomić kogoś z zarządu min. godzinę przed audycją i spróbować załatwić sobie zastępstwo.
16. W GG radiowym powinno być zawsze napisane kto prowadzi audycje i ewentualnie tytuł audycji ,nie wpisujemy swego prywatnego numeru GG w opis i zarazem nie podajemy na antenie .
17. Podczas prowadzenia audycji zabrania się prezenterom czytania numerów telefonów komórkowych oraz numerów komunikatora gadu-gadu i innych komunikatorów oraz danych osobowych !.
18. Jeżeli prezenter zapomni hasła powinien zgłosić się do Zarządu Radia o ponowne wydanie hasła.
19. W Radiu Autsajder nie ma "granie gościnne", prezenterzy, prezenterki grający jako gość specjalny są na innych warunkach niż pozostali członkowie radia. Gość specjalny zobowiązany jest do zagrania minimum 2h tygodniowo. Prezenterzy, którzy nie zagrają zostają upomniani dwa razy, natomiast za trzecim razem wydaleni z ekipy radia.
20. Upomnienia do prezenterów wysyłają po wcześniejszym uzgodnieniu z szefem radia pozostali administratorzy radia Autsajder bądź sam szef radia.


II. Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin może ulec zmianie, o dniu wprowadzenia nowego regulaminu informuje data jego publikacji.
2. Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi naganą, a nawet bezzwłocznym usunięciem z szeregów Radia Autsajder.
3. Brak akceptacji regulaminu wraz z późniejszymi zmianami jest podstawą do zerwania współpracy.
4. Zerwanie współpracy jest możliwe po zgłoszeniu braku akceptacji regulaminu przez Prezentera Zarządowi Radia.